Sản phẩm

Set Ngọc Thiên Chi Trà

Set Ngọc Thiên Chi Trà

Ngọc Thiên Chi trà là bộ sưu tập gồm những danh trà quý của Đôi Dép. Những sản phẩm giới hạn từ giống trà quý, được tuyển chọn kỹ càng, đạt tiêu chuẩn cao về hương, sắc, vị. Đây là những sản phẩm dành tặng khách quý, hoặc để thưởng thức trong những dịp quan trọng.

Đặt hàng
Ấm Liên tử hoàng kim đoạn nê

Ấm Liên tử hoàng kim đoạn nê

Đặt hàng
Ấm Bạch đoạn nê

Ấm Bạch đoạn nê

Đặt hàng
Ấm Long đán Bạch Định

Ấm Long đán Bạch Định

Đặt hàng
Ấm Tây thi Bạch Định

Ấm Tây thi Bạch Định

Đặt hàng
Ấm Văn đán chu sa độc ẩm

Ấm Văn đán chu sa độc ẩm

Đặt hàng
Ấm Đại hồng bào cà đoạn biến thể

Ấm Đại hồng bào cà đoạn biến thể

Đặt hàng
Ấm Tây thi kê túc

Ấm Tây thi kê túc

Đặt hàng
Ấm Thạch biều hỏa biến

Ấm Thạch biều hỏa biến

Đặt hàng
Ấm Thạch biều lão nê

Ấm Thạch biều lão nê

Đặt hàng