Trà Oolong Nhất Vị

Trà Oolong Nhất Vị
Trà Oolong Nhất Vị
Trà Oolong Nhất Vị
Trà Oolong Nhất Vị

Trà qua 3 vòng tuyển lựa đã là trà ngon nhất, nhưng với kỹ thuật tách màu hiện đại của Nhật Bản, giữa vô vàn tinh hoa vẫn có thể tìm ra cực phẩm! Oolong Trân Vị dù số lượng rất hạn chế, nhưng là trà ngon nhất sàng lọc từ trà ngon nhất.